Условия за ползване на F1FantasyGame.com

Общите условия съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на сайта от всеки потребител. Желателно е всеки да се запознае с тях преди регистрацията в F1FantasyGame.com.

F1FantasyGame.com e създаден с информационна и развлекателна цел.

Сайтът предоставя на своите Потребители следните услуги:

- онлайн игра;
- информационно съдържание в областта на Формула 1 и моторните спортове;
- дискусионен форум;

Права и задължения на F1FantasyGame.com

- F1FantasyGame.com се задължава да предостави на Потребителя достъп до информацията в уеб сайта, участие в атрактивна Интернет игра и дискусионен форум;
- F1FantasyGame.com запазва правото да актуализира, променя настоящите условия за позлване на сайта без специално уведомяване на Потребителя.
- F1FantasyGame.com има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и т.н. всякакви рекламни материали на потребителите си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.
- F1FantasyGame.com не носи отговорност в случай, че предоставянето на услугата е засегнато от компютърни вируси или от програми и мрежи, затрудняващи или преустановяващи нормалното функциониране на компютърните конфигурации или програми на Потребителя.

Права и задължения на потребителите на сайта

- Всяко физическо лице има право да се регистрира само един път. При въвеждане на некоректна данни или по преценка на администратора достъпа на потребителя може да бъде ограничен или изтрит, без предвариетлно уведомление на Потребителя.
- Пълният достъп до сайта се предоставя след доброволна регистрация. Личната информация на потребителя, ще бъде използвана единствено от F1Fantasygame.com съобразено с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. В случай на несъгласие Потребителя е длъжен да уведоми администратора на сайта писменно.
- Потребителят получава желаните от него потребителско име и парола за достъп до всички услуги на F1FantasyGame.com след успешна регистрация.
- Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потрбителско име и парола.
- Потребителят няма право да публикува обидно, вулгарно, нецензорирано и подправено съдържание.
- Потребителят няма право да публикува информация, която е в противоречие със закона за авторското право.
- Потребителят няма право да публикува, отправя или предоставя връзки към ясно изразени сексуални материали.
- Потребителят няма право да публикува информация, представляваща реклама или друга форма на промоционални материали.
- Потребителят няма право да извършва неправомерни действия срещу сайта, състояща действия, заплашващи дейноста и сигурноста на сайта.

Всички елементи от съдържанието на сайта -  текст,  дизайн, софтуер и друга информация представляват обект на авторското право и сродните му права и са притежание на F1FantasyGame.com.